Strona główna
Misja i wizja szkoły
Aktualności
Obiady
Dokumenty
Historia szkoły
Kadra pedagogiczna
Zajęcia pozalekcyjne
Nasze osiągnięcia
Galeria zdjęć
Ogłoszenia publiczne


List Pomorskiego Kuratora Oświaty z okazji rozpoczęcia roku szkolnegoList Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka, skierowany do uczniów z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011


Ogłoszenie o wyniku przetargu

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami) informujemy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni została wybrana oferta
Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego „WIKON” Sp. z o. o.
81-198 Pierwoszyno, ul. Brzoskwiniowa 7

z ceną brutto: 315 762,40 złotych
( słownie: trzysta piętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwa złote 40/100).

Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta nie podlega odrzuceniu.
Cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia.

Łącznie złożono trzy oferty:

L.p
Nazwa firmy
Siedziba
cena netto
cena brutto
termin wykonania zamówienia
okres gwarancji
1 PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "WIKON" Sp. z o. o. UL. BRZOSKWINIOWA 7 81-198 PIERWOSZYNO 258 821,64 315 762,40 15 października 2010 48 m-cy
2 ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY WILBUD mgr Marek Wilkowski UL. ORLĄT LWOWSKICH 18 80-180 GDAŃSK 264 912,76 323 193,57 15 października 2010 48 m-cy
3 P. W. HYDRO UL. ŚLĄSKA 49A 81-310 GDYNIA 291 211,06 355 277,49 15 października 2010 48 m-cy


09 lipca 2010 - Remont kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy Jana z Kolna 5 w Gdyni - drugi termin

"W dniu 07.07.2010 r. złożono jedną ofertę na remont kuchni wraz z zapleczem
w budynku Szkoły Podstawowej Nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5 w Gdyni.

WW. ofertę złożyła Firma "Elektro Skrzat" z Gdyni, ul. PCK 3/63.
W oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) ww. oferta została odrzucona.

W związku z powyższym w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami) Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 21 w Gdyni unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na remont kuchni wraz z zapleczem."

21 czerwca 2010 - Remont kuchni z zapleczem w budynku Szkoły Podstawowej nr 21 przy ulicy Jana z Kolna 5 w Gdyni

Ogłoszenie o przetargu:


środa, 25 czerwca 2008 - Remont pomieszczenia sanitarnego na I piętrze i części zaplecza sanitarnego z szatnią przy sali gimnastycznej
Szkoły Podstawowej Nr 21 w GdyniWyniki przetargów:


Modernizacja i remont sali gimnastycznej z dnia 13.08.2007 r.

Top