Strona g�ówna
Misja i wizja szko�y
Aktualno�ci
Dokumenty
Historia szko�y
Kadra pedagogiczna
Zaj�cia pozalekcyjne
Nasze osi�gni�cia
Galeria zdj��
Og�oszenia publiczne

Finał Wojewódzkich Igrzysk Mlodzieży Szkolnej w żeglarstwie

zdjęcie przedstawia:
żeglarzy ze Szkoły Podstawowej nr 21, którzy zwycieżyli w Punktacji Generalnej Szkół Podstawowych w Finale Wojewódzkich Igrzysk Mlodzieży Szkolnej w żeglarstwie.
 
Top